PERAKENDE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI (Franchise, Marka, Stok, Bilişim Yönetimi)

Marka hedefleri doğrultusunda, pazarlama süreçlerini yönetmek, yeni yaklaşımlar geliştirmek amacı ile ekip olarak firmalara sağlayabileceğimiz çalışmalar, destekler aşağıdaki gibidir;

• Toptan Satış bayi ağı oluşturulması (Yurt içi ve Yurt dışı)
   o Yurtiçi tüm lokasyonlarda kuvvetli bayi ağı oluşturulması
   o Ekibimiz Türkiye’yi çok iyi bilen, lokasyon alışkanlıklarını tanıyan, en büyük markalarda üst düzey yöneticilik yapmış profesyonellerden oluşmaktadır. Ekibimiz bayi oluşturup ürün satışı yaparken aynı zamanda rakip firma ve markaların fiyatlandırmaları, taktikleri, davranışları hakkında detaylı bilgileri, piyasada talep edilen ürünlere ait çalışmaları da raporlamaktadır.
• Planlama ve Tedarik Zinciri, Satınalma desteği
   o Profesyonel çalışma hayatımızdaki bilgi ve tecrübelerimizi markalara aktarıyoruz. Doğru bir planlama ve satınalma yönetimi firmalar için son derece önemlidir.
   o Perakende yönetiminde okunması ve görülmesi kesinlikle şart olan birtakım raporlamalar son nesil yazılımlar ile ancak mümkün ya da yeniden iş kurgusu ile mevut yazılımlara takviyeler yapılarak sağlanmaktadır. Her iki durumda da baştan uca hizmet ve eğitim verip süreci de yönetmekteyiz.
   o Bu çalışma çok ciddi bir şekilde satınalmayı şekillendireceği gibi aynı zamanda verilen stok fazlasını da ciddi şekilde azaltacaktır.
   o Satış performanslarını, istenilen detaydaki kırılımda, istenilen yer ve zamanda alıp, buna göre aksiyonlar oluşturmaktayız.
   o Perakende sektöründe 20. Yılllık tecrübe ve bu konuda ciddi bir ekibimiz ile, her sektörde çok sayıda tedarikçi çevremizin olması itibari ile firmalara son derece faydalı olabilecek, baştan uca sağlıklı ve kaliteli bir tedarik desteği sağlamaktayız.

Yönetim Danışmanlığı;
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedefleri sunarak, işletme, operasyon, teknoloji, dönüşümlerinde etkin çözümler üretmekteyiz.

Operasyonel olarak çalışmalarımız;
   • Misyon ve vizyon çalışmaları
   • Kısa, orta ve uzun dönemli stratejilerin belirlenmesi
   • Ulaşılmak istenilen hedeflerin belirlenmesi
   • Sektörel bazda analitik pazar çalışmaları
   • Çevresel faktörlerin analitik değerlendirilmesi
   • Üretim Sistem Danışmanlığı. (Şirketin üretim sisteminin yeniden yapılandırılarak, üretim planlama, kalite yönetimi, satın alma, lojistik süreçleri ve yalın üretim danışmanlığı çalışmaları.)
   • Satın alma süreçlerinin yönetilmesi (Satınalma check-Up, emtia satınalma stratejileri, kategori yönetimi, uluslararası satınalma, risk yönetimi, tedarikçi yönetimi, CRM, IT)
   • Tedarik Zinciri Yönetimi. (Süreçlerin iyileştirilmesi, süreçler arası kopuklukların tespiti, performans yönetim modellerinin oluşturulması, süreç optimizasyon modellerinin oluşturulması gibi aşamaları içeren tedarik zinciri yönetimi çalışmalarımız ile, firmanızın rekabet gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktayız.
   • Lojistik sistemleri danışmanlığı. (Lojistik ağ tasarımları, depo yönetim sistemleri, taşıma yönetim sistemleri, Performans yönetimi)